• Udførelse af INR-målinger på en AK-klinik sparer tid og foretrækkes af patienter

Selvtest med CoaguChek®

Som behandler kender du de grundliggende principper for AK-behandling. Dette afsnit sammenligner de tre vigtigste modeller inden for monitorering af antikoagulationsbehandling. Som en del af dette vil nedenstående emner få speciel fokus på denne og de følgende sider.

 • Forøgelse af en patients tid i terapeutisk interval
 • Nye orale antikoagulerende midler
 • Ny AK-klinikmodel
 • Selvtest

 

 

 

Åbn alle | Luk alle
Normal lægelig kontrol

Mange patienter, som tager warfarin, monitoreres af en hospitalslæge eller en praktiserende læge på en traditionel måde kaldet "normal lægelig kontrol". Disse patienter vil typisk få aftaler med deres praktiserende læge eller på hospitalet. Ved hvert besøg tages en venøs blodprøve, som sendes til et centralt laboratorium med henblik på INR-analysering.6 Når resultatet foreligger, kontaktes patienten og underrettes om eventuelle ændringer i dosis.6 Studier, der beskriver normal lægelig kontrol, viser, at der ikke er nogen standardiseret protokol for kontrollen6, og i nogle tilfælde anvendes der ingen doseringsalgoritme. I stedet anvendes den enkelte læges viden og erfaring.9 Desuden har de praktiserende læger ofte kun lidt tid eller få ressourcer til at undervise patienter i sikkerheden omkring AK-behandling.9

Antikoagulationsklinikker sammenlignet med normal lægelig kontrol

Ved at styre patienter i AK-behandling på en klinik, der er fokuseret på dem, kan disse klinikker hjælpe med at gøre warfarin-behandlingen mere personlig ved at fokusere på

 

 • Direkte, aktiv patientstyring
 • Patientaftaler og sporing
 • Let tilgængelig, præcis og hyppig måling af patienter
 • Individualiseret patientkontrol

 

 

Selvtest

I mange lande bruges selvtest til at øge tiden i terapeutisk interval og forbedre patientresultaterne. Studier har vist, at en systematisk tilgang til styringen af antikoagulationsbehandling, fokuseret på hjemmet, kan øge patienternes tid i terapeutisk interval og reducere uønskede virkninger.

Måling af INR med CoaguChek® giver:

 

 • Bedre patientkontrol
 • Forbedret patientvelvære
 • Optimeret sundhedspleje

 

De følgende sider vil gå dybere ned i hver af disse monitoreringsmodeller og kan måske hjælpe behandlere til at beslutte, hvilken model de vil bruge til at behandle deres patienter.

 

Referencer

 1. 33 Woods, K., Douketis, J.D., Schnurr, T., Kinnon, K., Powers, P. et al. (2004). Patient preferences for capillary vs. venous INR determination in an anticoagulation clinic: a randomized controlled trial. Thromb Res 114(3), 161-165.