En kort diskussion af protrombintid

Protrombintid og international normalised ratio er de parametre, der anvendes til at måle effekten af oral antikoagulationsbehandling.

Protrombintid (PT)

Protrombintid (PT) er den analyse, der primært anvendes til monitorering af oral antikoagulationsbehandling. Forlængelsen af PT afhænger af reduktionen af tre af de vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer (II, VII og IX). Ændringer i PT i de første dage i warfarin-behandling skyldes primært reduktioner i faktor VII og IX, som har den korteste halveringstid (hhv. 6 og 24 timer).

Både veneblod og kapillærblod kan anvendes til monitorering af antikoagulationsbehandlingen.
For at producere et resultat tilsættes tromboplastin til blodprøven for at aktivere koagulationen. Dette gør, at der dannes et blodkoagel. Den tid, det tager for dette koagel at dannes, måles i sekunder og kaldes protrombintid (PT).

I de fleste lande udtrykkes blodets koagulationsevne typisk i en enhed kendt som Quick-værdi. I dette tilfælde udtrykkes den målte protrombintid i forhold til koagulationstiden for en rask person. Den fundne værdi er "procentdelen af standardværdien". Hos en person, der ikke får orale antikoagulerende midler, ligger den "normale" Quick-værdi mellem 70 og 100 %.
En Quick-værdi på f.eks. kun 30 % indikerer, at blodets koagulationstid er længere end normalt.
Jo længere patientens koagulationstid er, jo lavere er Quick-værdien.

International Sensitivity Index (ISI)

Quick-værdier målt med forskellige tromboplastiner kan ikke sammenlignes direkte med hinanden, f.eks. fordi sensitiviteten over for koagulationsfaktorer kan variere. For at få koagulationstider, der er så sammenlignelige som muligt, godkendte Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i 1983 en standardreferencetromboplastin. Alle producenter af tromboplastin skal kalibrere deres reagens over for WHOs standard (der findes 2 referencer: én for humant rekombinant-baserede tromboplastiner, én for tromboplastiner baseret på kaninhjerne). Den fundne værdi betegnes International Sensitivity Index (ISI). Dette gør, at man kan finde de forskellige sensitiviteter af tromboplastiner, og dette bruges til at beregne INR.
WHO anbefaler, at ISI er < 1,7. I mange lande foretrækkes en lav ISI (1,0).

International Normalised Ratio (INR)

INR er en standardiseringsmetode, der har til formål at minimere forskellene mellem tromboplastinreagenser ved hjælp af en kalibreringsproces, hvor alle kommercielle tromboplastiner sammenlignes med et internationalt referencemateriale (International Reference Preparation (IRP)), som varetages af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).
INR-metoden er ikke perfekt til korrektion af forskellene mellem forskellige laboratorier, der benytter forskellige tromboplastinreagenser, men den reducerer variationen mellem forskellige laboratorier og giver klinisk anvendelige resultater. INR bør kun anvendes til patienter, der er i stabil antikoagulationsbehandling.

Beregning

INR Calculation

MNPT (middel normal PT) er den geometriske middel-PT for mindst 20 raske personer i en defineret laboratoriepopulation.

For eksempel: PT for en patient i oral AK-behandling er 64 sekunder (= 18 % Quick). Protrombintid for et normalplasma er 22 sekunder (= 100 % Quick). ISI for det anvendte tromboplastin er 0,93. Hvis man sætter denne værdi ind i den viste formel, får man følgende INR:

(64) / (22) 0,93 = 2,7 INR

Dette giver en koagulationstid, der er 2,7 gange længere end standarden.

Jo længere patientens koagulationstid er, jo højere er INR.

Referencer

    1. Lutze G. Useful facts about coagulation. Mannheim: Roche Diagnostics GmbH, 2000. (data forefindes hos Roche Diagnostics)
    2. Wagner C, Dati F. Thromboplastinzeit (tysk artikel). In Thomas L, ed. Labor und Diagnose: TH-Books Verlagsgesellschaft, 2000; 613-616.
    3. Tripodi, A. et al. (2003). Oral Anticoagulant Monitoring by Laboratory or Near-Patient-Testing: What a Clinician Should Be Aware Of. Seminars in Vascular Medicine, Volume 3, Number 3.

      http://www.medscape.com/infosite/pointofcaretesting/article-5#18