Fordele ved selvtest og selvstyring

 • Jo hyppigere INR målinger, jo højere TTI
 • Ved ugentlig INR-måling (selvstyring/selvtest-behandling) er 85 % af patienterne i måleområdet18
 • Anbefaling fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin er en TTR på minimum 70 %
 • Ved INR-måling mellem hver 4. og 6. uge er TTR 50 %18
 • Øget TTR giver bedre behandling for patienten
 • Som selvstyrende/selvtestende patient ses, at der opnås større:
  • Livskvalitet grundet bedre behandling og bedre forståelse for egen sygdom
  • Større frihed, da patienten ikke skal møde op på bestemte dage for at få målt INR-værdier
  • Ejerskab for egen sygdom 

Hvis man måler hyppigere, betyder det selvfølgelig, at patienten skal tage til en klinik eller et laboratorium, hvilket kan stresse deres hverdag og betyde tid væk fra arbejde samt rejseudgifter. For de fleste patienter er en måling to eller fire gange om måneden ikke acceptabelt, hvis det betyder, at de skal tage til et laboratorium, en klinik eller lægens praksis. Men mange patienter kan trænes i at måle hjemme (selvstyrende/selvtestende) én gang om ugen eller to gange om måneden, hvilket giver bedre livskvalitet både medicinsk og personligt.

Sammen med dig, den medicinske behandler, er korrekt trænede patienter og/eller pårørende i stand til at udføre pålidelige PT-målinger og endog justere deres medicin i henhold hertil(3). For disse patienter er selvtest eller selvstyring omkostningsbesparende og giver resultater, som er mindst lige så gode som standard INR-målinger på en specialiseret klinik.(1, 2, 4-7)

Model 3: Selvtest og selvstyring

 

Åbn alle | Luk alle
Model 3a: Selvtest

Mange patienter kan, efter passende træning, måle deres egen INR hjemme eller ude. Patienten overtager simpelthen opgaven med at måle INR, mens beslutninger om dosis er op til den behandlende læge. Denne model, hvor en patient bruger et point of care-apparat hjemme, mens lægen tager beslutninger om dosis, er den mest almindelige model for selvtest. Batteridrevne modeller, inklusive CoaguChek®, er præcise(16) og godkendt af FDA og i EU til hjemmebrug samt CE-mærket.

 • Bærbare apparater kan måle INR-værdier med bare en dråbe kapillærblod.(16)
 • Batterdrevne modeller, herunder CoaguChek®, er præcise(16) og er CE-mærkede samt godkendt af FDA og i EU til hjemmebrug
 • Selvtest og selvstyring anbefales frem for ambulant INR-monitorering til patienter i behandling med warfarin, der er motiverede og viser, at de kan håndtere selvstyring.(17)
 • Blandt fordelene ved patient selvtest kan nedenstående nævnes:
  • Omkostningerne reduceres, og hyppige klinik- og laboratoriebesøg undgås(16)
  • Bedre AK-kontrol(18); længere tid i terapeutisk interval(17)
  • Forbedret helbred(18); signifikant reduktion i tromboemboliske hændelser(19)

For at se patienterne holdning til selvtest og selvstyring henvises du til patientinterviews.

Model 3b: Selvstyring

Nogle patienter kan efter ekstra træning tage ansvar for at måle deres INR og justere deres dosis af antikoagulerende medicin (inden for fastsatte grænser) baseret på deres egne måleresultater. I Tyskland er der f.eks. over 160.000 patienter, der måler hjemme og justerer dosis af deres antikoagulerende medicin. Disse patienter er selvfølgelig i regelmæssig kontakt med deres behandler, hvis de har problemer eller spørgsmål.

Kliniske fordele

Studier viser, INR-selvstyring gør behandlingen med antikoagulerende medicin effektivere:

 • INR-resultater og dosisjustering af den antikoagulerende medicin er tilgængelige på få minutter
 • Signifikant forbedring af den orale antikoagulationsbehandling, bedre justering af behandlingen og færre INR-udsving(8)
 • Længere tid i det terapeutiske område, hvilket korrelerer med en reduktion i antallet af tromboemboliske og større blødningshændelser samt mortalitet(2, 6-10)

 

Relativ risikoreduktion ved selvtest og selvstyring sammenlignet med normal lægelig kontrol

Selvtest viser en signifikant reduktion i mortalitet (19 %), blødning (44 %) og tromboemboliske komplikationer (43 %) sammenlignet med normal lægelig kontrol. Selvstyring reducerer mortaliteten og de tromboemboliske hændelser yderligere(2).

 • Reduktion i antallet og varigheden af indlæggelsesperioder på hospitalet(11)
 • Ingen afhængighed af lands- eller producentspecifikke reagenser
 • Større sikkerhed, hvis levevilkårene ændres(3)
 • Bevist omkostningsbesparende på lang sigt for sundhedssystemet(12,13)

 

Fordele for patienten

Der er mange fordele ved selvstyring og selvtest, som forbedrer livskvaliteten signifikant.

 

 • Patienterne bliver mere uafhængige, de behøver f.eks. ikke søge om fravær fra arbejdet, og det er langt lettere at rejse(4, 14)
 • Patienterne føler sig mere involveret i kontrollen med deres tilstand, hvilket fører til bedre compliance(15)
 • Prøvetagning er stort set smertefri, og der kræves mindre blod end ved venøs prøvetagning: En lille dråbe fra fingerspidsen er nok!

 

 

Fordele for sundhedspersonalet
 • Flebotomiservice er ikke nødvendig: INR måles med bare en dråbe kapillærblod, resultatet diskuteres, og den nødvendige dosis gives på stedet inden for få minutter
 • Alt i løbet af en enkelt konsultation: Der er ingen spildtid med at sende prøver og vente på resultater. Der behøves færre konsultationer, og administrationsomkostningerne reduceres
 • Patienterne føler, at de får en kompetent overvågning, de er mere tilfredse med konsultationen, hvilket fører til forbedret compliance og et tæt patient-læge-forhold
 • INR-måling udføres altid med det samme apparat eller den samme slags apparater. Resultaterne påvirkes ikke af brugen af forskellige metoder eller reagenser.(10) Resultatet kan sammenlignes direkte med tidligere resultater, ændringer vises med det samme, og behandlingen kan justeres med omgående virkning

Point of care-måling - tillid er nøglen til behandlingssucces

Det lille og lette CoaguChek® XS system er designet specielt til selvtest eller selvstyring. Da målemodulet er det samme som i CoaguChek® XS Plus og Pro systemerne, hvis du bruger CoaguChek® i din konsultation, kan du være sikker på, at målingerne korrelerer med de målinger, du udfører.

 

Referencer

  1. Lind SE, Pearce LA, Feinberg WM, Bovill EG. Clinically significant differences in the International Normalized Ratio measured with reagents of different sensitivities. SPAF Investigators. Stroke Prevention in Atrial Fibrillation. Blood Coagul Fibrinolysis 1999; 10:215-227.
  2. Heneghan C, Alonso-Coello P, Garcia-Alamino JM, Perera R, Meats E, Glasziou P. Self-monitoring of oral anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2006; 367:404-411.
  3. Ansell J, Jacobson A, Levy J, Voller H, Hasenkam JM. Guidelines for implementation of patient self-testing and patient self-management of oral anticoagulation. International consensus guidelines prepared by International Self-Monitoring Association for Oral Anticoagulation. Int J Cardiol 2005; 99:37-45.
  4. Cromheecke ME, Levi M, Colly LP, et al. Oral anticoagulation self-management and management by a specialist anticoagulation clinic: a randomised cross-over comparison. Lancet 2000; 356:97-102.
  5. Voller H, Glatz J, Taborski U, Bernardo A, Dovifat C, Heidinger K. Self-management of oral anticoagulation in nonvalvular atrial fibrillation (SMAAF study). Z Kardiol 2005; 94:182-186.
  6. Sawicki PT, Glaser B, Kleespies C, et al. Self-management of oral anticoagulation: long-term results. J Intern Med 2003; 254:515-516.
  7. Garcia-Alamino JM, Ward AM, Alonso-Coello P, et al. Self-monitoring and self-management of oral anticoagulation. Cochrane Database Syst Rev; 4:CD003839.
  8. Koertke H, Minami K, Boethig D, et al. INR self-management permits lower anticoagulation levels after mechanical heart valve replacement. Circulation 2003; 108 Suppl 1:II75-78.
  9. Menendez-Jandula B, Souto JC, Oliver A, et al. Comparing self-management of oral anticoagulant therapy with clinic management: a randomized trial. Ann Intern Med 2005; 142:1-10.
  10. Chiquette E, Amato MG, Bussey HI. Comparison of an anticoagulation clinic with usual medical care: anticoagulation control, patient outcomes, and health care costs. Arch Intern Med 1998; 158:1641-1647.
  11. Koertke H, Minami K, Bairaktaris A, Wagner O, Koerfer R. INR self-management following mechanical heart valve replacement. J Thromb Thrombolysis 2000; 9 Suppl 1:S41-45.
  12. Anderson DR, Harrison L, Hirsh J. Evaluation of a portable prothrombin time monitor for home use by patients who require long-term oral anticoagulant therapy. Arch Intern Med 1993; 153:1441-1447.
  13. Taborski U, Wittstamm FJ, Bernardo A. Cost-effectiveness of self-managed anticoagulant therapy in Germany. Semin Thromb Hemost 1999; 25:103-107.
  14. Sawicki PT. A structured teaching and self-management program for patients receiving oral anticoagulation: a randomized controlled trial. Working Group for the Study of Patient Self-Management of Oral Anticoagulation. Jama 1999; 281:145-150.
  15. Diehm C. [Self-management of anticoagulation therapy]. MMW Fortschr Med 2005; 147:34-36.
  16. Bloomfield HE et al (2011) Ann Int Med 154:472-482
  17. Guyatt et al (2012). Chest 141:7S-47S
  18. Levi et al (2009). Sem Thromb Hem 35:527-542
  19. Heneghan et al (2012). Lancet 379:292-293
  20. Phillips KW, Ansell J. Outpatient management of oral vitamin K antagonist therapy: defining and measuring high-quality management. Expert Rev Cardiovasc Ther 2008; 6:57-70