Udtalelser fra patienter og behandlere

Sundhedspersonales erfaringer med patienter og selvtest

Sundhedspersonale, der behandler warfarin-patienter, har udtrykt stor tilfredshed. De mener, at de med selvtest kan forbedre deres patienters livskvalitet, mens de samtidig minimerer sundhedsricisi. 

 

Åbn alle | Luk alle
Video 1: Introduktion - Dr. Christoph Sucker om antikoagulationsbehandling

Dr. Christoph Sucker er ekspert inden for koagulationsforstyrrelser. I denne video taler han om behandling af patienter, der tager orale antikoagulantia.

Video 2: Antikoagulationsbehandling - INR-måling på klinikker vs. selvtest

INR-måling kan udføres på klinikken som en laboratorie- eller kapillærprøve. Begge former kræver, at patienten afbryder sit liv for at besøge klinikken. Dr. Christoph Sucker taler om patient-selvtest, et alternativ til klinisk måling, der resulterer i øget tid inden for det terapeutiske interval (TTR) samt en øget livskvalitet.

Video 3: Nye orale antikoagulantia og deres sted i koagulationsforstyrrelser

Nye orale antikoagulanter lover lang tid i terapeutisk interval (TTR) uden behov for regelmæssig testning. Dr. Christoph Sucker diskuterer værdien af denne behandling i forhold til behandling med warfarin kombineret med regelmæssig monitorering.

Patienterfaring

De fleste patienter, der har fået mulighed for at teste deres PT/INR hjemme, er glade for forandringen. De rapporterer et højere engagement i deres behandling og og valg af livsstil. Se flere patientinterviews. 

Læs Johns historie

John Chisholm, en patient i vedvarende warfarin-behandling, fortæller om sine erfaringer med selvtest:

I 16 år tog jeg på hospitalet for at få målt mit INR-niveau. Da jeg ikke kendte til andet, blev jeg vant til at tage på hospitalet og planlægge mit liv omkring mine aftaler. Når jeg ser tilbage, kan jeg se, at det havde en enorm indvirkning på mit liv.

På et tidpunkt blev jeg henvist til en klinik, som foretog patientnære analyser (NPT), og det var en kæmpe forbedring. Klinikken lå kun 1 kilometer fra mit hjem, og jeg fik et aftaletidspunkt, som gjorde det lettere for mig at planlægge mit arbejde og mine sociale aktiviteter. Da sygeplejersken og jeg lærte hinanden bedre at kende, begyndte jeg at få lyst til at blive mere involveret i styringen af min egen tilstand. Sygeplejersken forstod min interesse for at finde ud af mere om antikoagulationsmonitorering og fandt, at jeg var egnet til selvtest, især da jeg rejste i udlandet på det tidspunkt. Jeg fik tilbudt et apparat til selvtest kaldet CoaguChek® S.

Jeg blev trænet i at bruge apparatet og fik besked på at sms'e, e-maile eller indtelefonere mine resultater, så sygeplejersken kunne give mig besked om den warfarin-dosis, jeg skulle tage. Svaret fra sygeplejersken kom altid med det samme. 

I praktikken betød det, at selvtest simpelthen ændrede mit liv. Jeg kunne være meget mere uafhængig og behøvede ikke længere at planlægge alt omkring mine aftaler.
Det var ikke noget problem at rejse - jeg kunne bare telefonere eller sende en e-mail derfra, hvor jeg var. Desuden kunne jeg måle, så snart jeg havde en særlig grund til at mistænke, at jeg ikke var stabil. For mig gav dette god mening, og det gav mig fred i sindet at vide, at alt var i orden.

Jeg er for nylig begyndt at bruge CoaguChek® XS apparatet, som er mindre og lettere at bruge end CoaguChek® S. Jeg har set store forbedringer i monitoreringen af oral AK-behandling i de sidste par år og er ikke i tvivl om, at teknologiske fremskridt fortsat vil gøre livet lettere for både patienter og behandlere.