•  

  CoaguChek®-systemer

   

  Den smarte måde at måle INR dér, hvor det behøves

CoaguChek® Pro II

CoaguChek Pro II

CoaguChek Pro II

Udvider testning af koagulation hos hospitalernes Point of Care

CoaguChek® Pro II har adskillige forbedringer i forhold til tidligere generationer af CoaguChek-apparater (CoaguChek® XS Plus og CoaguChek® XS Pro). Det bringer laboratoriet tættere på patienten i hospitalsmiljøet. Derudover understøtter apparatet fortsat kontrol af behandling med vitamin K-antagonister (VKA) i det professionelle segment, såsom AK-klinikker og i lægepraksis.

To parametre kan bestemmes med det nye CoaguChek® Pro II-apparat – Prothrombintid (PT) (med udvidede krav), samt aktiveret partiel tromboplastintid (aPTT).

 

CoaguChek® Pro II-apparatet har følgende funktioner:

 •  2D-stregkodescanner til identifikation af patient, bruger og kontroller for hurtigere id-registrering
 •  Universel batteripakning, der oplades via adapter til lysnettet og/eller dockingstation
 • Forbedret opkobling via trådløs teknologi (WLAN) og/eller den unikke QR-kodefunktion
 • PT/INR-resultater på ca. 1 minut
 • aPTT-resultater på mindre end 5 minutter
 • Mulighed for dosering fra siden og fra oven med en dråbe frisk venøst, kapillært eller arterielt fuldblod (min. 8 µl)

 

Klinisk vigtig

Du får aPTT- og PT-resultaterne i real-tid, og det er på alle etager fra OR til ER til ICU.

 

Forbedrede forbindelser

 • Kritisk information er tilgængelig, når og hvor det er mest nødvendigt
 • Trådløs forbindelse og stregkodelæser til digitalt input og output
 • QR-kodefunktionen muliggør datatransmission til ethvert datastyringssystem med det samme, uden at det er nødvendigt at udskrive resultater, hvilket giver en mere strømlinet arbejdsgang
test

CoaguChek® Pro II-kittet indeholder

 • 1 CoaguChek® Pro II-apparat
 • 1 strømforsyning
 • 1 brugermanual
 • 1 cd-rom med andre sprog: Tysk, fransk, italiensk, engelsk, spansk, portugisisk, dansk, norsk, svensk, finsk og hollandsk

Ekstra tilbehør

 • Håndholdt basisenhedskit: dockingstation (til opladning af batteripakken og overførsel af data til en pc)
 
Yderligere nødvendige komponenter
 
 • CoaguChek® PT-teststrimler
 •  Æske med 2 beholdere a 24 strimler og en kodechip

 

 • CoaguChek® PT-teststrimler
 • Æske med 2 beholdere a 24 strimler og en kodechip

 

 • CoaguChek® PT-kontroller
 • 4 hætteglas med niveau 1-kontrol
 • 4 hætteglas med niveau 2-kontrol
 • 8 dråbepipetter med diluent
 • 1 kodechip

 

 • CoaguChek® aPT-kontroller
 • 4 hætteglas med niveau 1-kontrol
 • 4 hætteglas med niveau 2-kontrol
 • 8 dråbepipetter med diluent
 • 1 kodechip

Måling og prøvetagning

 

Detektionssystem

PT: Amperometrisk (elektrokemisk) bestemmelse efter aktivering af blodkoagulationen med humant rekombinant tromboplastin

Brugerinterface

Fuld grafisk (TFT)

Support og sikkerhedsfunktioner

QC-spærring, patient- og bruger-id, beskyttelse med administrator-id 2D-stregkodescanner

Prøveapplikation

Udenfor apparatet med mulighed for påføring oven på eller fra 2 sider (venstre eller højre) på teststrimlen

Driftsbetingelser

 

Driftstemperatur

+12 °C til +32 °C

Luftfugtighed og højde

10 – 85 % og 4300 m

Håndtering

Læg apparatet på en plan overflade uden vibrationer, eller hold det i hånden, så det er nogenlunde vandret

Måleområde

PT/INR: 0,8 - 8,0; %Q: 120 - 5; SEK.: 9,6 – 96

Hukommelse

2000 patient- og 500 QC-resultater med dato og tidspunkt. Data fra 120 kodechips (60 strimmelkoder og 60 kontrolkoder)
Brugerliste med op til 5000 bruger-id'er med tilhørende andet id (f.eks. brugernavn)
Patientliste med op til 4000 patient-id'er med tilhørende andet og tredje patient-id (f.eks. navn, fødselsdato)

Interface

Touch screen og stregkodescanner

Tilslutning til strømforsyning

Universal batteripakning til CoaguChek Pro® II

Netadapter: indgangsstrøm: 100-240 V / 50-60 Hz / 350 - 150 mA; udgangseffekt: 12 V DC/ 1,25 A

Antal test med fuldt

opladt batteripakning

ca. 60 test - PT/INR

Mindst 20 tests - aPTT

Mål

187 x 97 x 43 mm

Vægt

280 g (uden batterier)

Sikkerhedsklasse

III

Automatisk slukning

Programmérbar 1 til 60 minutter

Prøvemateriale

 

Prøvetype

Frisk kapillært, venøst eller arterielt fuldblod

Prøvestørrelse

≥ 8 µl

Interferens

Se pakningsindlægget til teststrimlerne

Teststrimler

 

ISI

Ca. 1,0

Sensitivitet over for heparin

PT/INR: Insensitiv over for ufraktioneret og fraktioneret heparin i koncentrationer op til 3 IU/ml blod

Kvalitetskontrol

På hver strimmel og igennem de samme kanaler, som blodet passerer

Holdbarhed

Opbevares ved +2 °C til +30 °C. Teststrimlerne kan anvendes indtil den udløbsdato, der er printet på æsken og teststrimmelbeholderen.

Hvis du vil vide mere om CoaguChek® Pro II, er du velkommen til at kontakte vores kundesupport her.

Træning og support for brugere af CoaguChek® Pro II systemet

Kontakt det lokale Roche-kontor omkring træning i og support af CoaguChek® Pro II her.

Åbn alle | Luk alle
CoaguChek® XS - Træning for dine patienter:

Afhængigt af i hvilken region dine patienter er bosiddende, er der forskellige muligheder tilgængelige. Enten som træning til selvtestende eller selvstyrende patient.

 • Træningscentre –Der findes træningscentre for patienter i alle 5 regioner i Danmark. Find det nærmeste AK-Center ved at trykke på link (træningscentre).
 • CoaguChek® XS video - En video som viser, hvordan man kan opsætte CoaguChek® og hvordan man skal teste med CoaguChek®www.coaguchek.com
Åbn alle | Luk alle
Hvor tit skal man måle?

Mindst to gange om måneden, men helst én gang om ugen. Det er påvist, at dette øger tiden i det terapeutiske område, fordi patienterne kan reagere hurtigere på variationer i INR, som skyldes motion eller kost. Det øger også patientens compliance og engagement. 1,2,3

Hvad er tid i terapeutisk interval (TTI)?

Den tid i procent, hvor patientens INR-værdier ligger inden for den øvre og nedre målværdi, som er fastsat af dig.

Skal CoaguChek® XS Pro-systemerne kalibreres?

Kalibrering udføres automatisk ved at indsætte kodechippen fra beholderen med strimler.

Hvad skal jeg gøre, hvis svarene ikke svarer til hospitalslaboratoriets?

På grund af de forskellige målestandarder, som laboratorierne anvender, skal man forvente små variationer. Hvis variationen er af terapeutisk betydning, skal man kontakte den lokale Roche supportorganisation.

Er der interferenser ved måling med CoaguChek®-systemer?

Polyglobuli: Hæmatokrit uden for standardområdet (25 - 55%)
Lupus antikoagulans: INR unormalt høj

Tilstedeværelsen af anti-fosfolipid-antistoffer (APA) som f.eks. lupus antistoffer (LA) kan føre til forlængede koagulationstider, dvs. forhøjede INR-værdier. En sammenligning med en APA-insensitiv laboratoriemetode anbefales, hvis man er bekendt med eller har mistanke om tilstedeværelsen af anti-fosfolipid-antistoffer.

Skal brugeren køre testen umiddelbart efter, at strimlen er taget ud af beholderen?

Holdbarheden af strimlen, efter at den er taget ud af beholderen, er højst 10 minutter. Hvis strimlen har været for længe ude af beholderen, især i omgivelser med høj luftfugtighed eller høje temperaturer, vil det blive detekteret af det indbyggede integritetssystem, hvilket vil resultere i en fejlmeddelelse. Der vises ingen INR, hvis den integrerede kvalitetskontrol i CoaguChek® XS-systemet detekterer, at strimlerne er defekte.

Hvad sker der, hvis brugeren ikke skifter kodechippen?

Hvis der er en forkert kodechip i apparatet, kan PT/INR-værdien være forkert. På grund af lotvariationer kan fejlen være signifikant og betyde, at der tages en forkert terapeutisk beslutning med en uønsket indvirkning på helbredet til følge.

Hvordan virker den indbyggede enkeltkanals strimmelkontrol (OS2C)?

Der er indbygget et kemikalie kaldet resazurin i målekanalen. Resazurin er følsom over for omgivende faktorer som lys, fugtighed og temperatur, som fører til en reaktion, hvor resazurin omdannes til resorufin. Koncentrationen af resorufin måles elektrokemisk, og resultatet er et direkte mål for ændringer i strimlen.

Hvordan virker detektionen af underdosering?

Fyldningen af kapillæret detekteres af en strøm mellem de to elektroder på teststrimlen. Hvis kapillæret ikke er helt fyldt, vises en fejlmeddelelse (fejl nr. 5) på displayet.

Er det muligt at påføre mere blod, hvis det første forsøg på at få tilstrækkeligt blod ikke lykkedes?

Ja, det er muligt at påføre mere blod inden for 15 sekunder. Dog er påføring af mere blod i princippet kritisk, da koagulationsprocessen starter omgående. Det bør derfor så vidt muligt undgås.

Hvad sker der, hvis patienten påfører blod, før teststrimmelsymbolet og den blinkende bloddråbe vises på skærmen?

En fejlmeddelelse vises på skærmen.

Kan brugeren slette lagrede resultater?

Brugeren kan slette hele hukommelsen. Man kan imidlertid ikke slette enkeltresultater.

Referencer

1. Guyatt et al (2012). Chest 141:7S-47S

2. Heneghan et al (2012). Lancet 379:292-293

3. Heneghan C, Alonso-Coello P, Garcia-Alamino JM, Perera R, Meats E, Glasziou P. Self-monitoring of oral anticoagulation: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2006; 367:404-411