•  

  CoaguChek®-systemer

   

  Den smarte måde at måle INR dér, hvor det behøves

CoaguChek® XS Plus-system

CoaguChek__XS_Plus_system

CoaguChek® XS Plus sparer dig tid

CoaguChek® XS Plus system – PT/INR-monitorering skræddersyet til sundhedspersonalets behov.

Mål dine patienters PT/INR i din egen praksis i stedet for at vente på resultater fra laboratoriet.

Alle tre CoaguChek® XS-apparater bruger samme teknologi, og både CoaguChek® XS, CoaguChek® XS Plus og CoaguChek® XS Pro producerer resultater, der svarer til dem, der opnås med WHOs referencemetode og med laboratoriets referencemetoder.

Nøjagtig og fleksibel teknologi – en smart måde at måle på

 • Nøjagtige og præcise resultater på ca. ét minut
 • Det eneste system, der udfører en indbygget kvalitetskontrol og patientmåling i samme testkammer
 • Resultaterne er ikke påvirket af heparin i terapeutiske niveauer
 • INR korrigeret for hæmatokrit inden for et specificeret område

Strømlinet datastyring

 • Gemmer 1000 patient- og 500 QC-måleresultater
 • Bruger- og QC-spærring, der sikrer, at din politik følges
 • Kalibrering via kodechip
 • Gemmer lotdata for op til 60 koder

 

CoaguChek XS Plus set

CoaguChek® XS Plus giver præcision, enkelhed og datastyring ved hjælp af patient-id'er

CoaguChek® XS Plus-kittet indeholder:

 • 1 CoaguChek® XS Plus apparat
 • 1 strømforsyning
 • 1 trykt brugermanual på dansk
 • 1 trykt hurtigvejledning på dansk

Yderligere nødvendige komponenter er CoaguChek® XS PT-teststrimler (i en beholder):

 • Æske med 1 beholder a 24 strimler samt en kodechip

Valgfrit tilbehør:

 • Basisenhedskit: dockingstation (til opladning af batteripakken og overførsel af data til en pc)
 • Batteripakning: mulighed i stedet for standardbatterier eller strømforsyning (for at få fleksibilitet)

Valgfrit internationalt CoaguChek® XS PT-kontrolkit i 1 niveau indeholdende:

 • 4 flasker med en koncentration på ~ 2,0 INR
 • 4 dråbepipetter med diluent
 • 1 kodechip
 • Pakningsindlæg

CoaguChek® XS Plus - tekniske specifikationer

Måling og prøvetagning

 

Detektionssystem:

Amperometrisk (elektrokemisk) bestemmelse af PT/INR efter aktivering af koagulationen med humant rekombinant tromboplastin

Brugerinterface

Fuld grafisk (TFT)

Support og sikkerhedsfunktioner

QC-spærring, patient- og bruger'id, beskyttelse med administrator-id

Prøveapplikation

Uden for apparatet, med mulighed for påføring ovenpå eller fra 2 sider (venstre eller højre) på teststrimlen

Driftsbetingelser

 

Driftstemperatur

+15 °C til +32 °C

Luftfugtighed og højde

10 – 85 % - 4300 m

Håndtering

- Mulighed 1: Læg apparatet på en plan overflade uden vibrationer

- Mulighed 2: Hold apparatet i hånden, så det er nogenlunde horisontalt

Måleområde

INR: 0,8 - 8,0

Hukommelse

2000 patient- og 500 QC-resultater med dato og tidspunkt.
60 kodechipregistreringer.
Brugerlister med op til 5000 bruger-id'er med tilhørende 2. id.
Patientlister med op til 4000 patient-id'er med tilhørende 2. og 3. id.

Interfaces

Infrarødt interface

Indstilling for strømforsyning

- Adapter til strømforsyning: indgangsstrøm: 100-240 V / 50-60 Hz / 400 mA; udgangseffekt: 7,5 V jævnstrøm / 1,7 A
- 4 x 1,5 V AA-batterier (alkali-mangan)
- Genopladelig batteripakning (valgfri)

Antal målinger pr. batterisæt

Ca. 80 målinger (ca. 60 målinger pr. opladning, hvis den genopladelige batteripakning anvendes)

Mål

185 x 89 x 42 mm

Vægt

311 g (uden batterier)

Prøvemateriale

 

Prøvetype

Frisk kapillært fuldblod eller ikke-antikoaguleret venøst fuldblod

Prøvestørrelse

8 µl

Interferens

Se pakningsindlægget til teststrimlerne

Teststrimler

 

ISI

Ca. 1,0

Sensitivitet over for heparin

Ikke i terapeutiske koncentrationer op til 0,8 IU/ml for UFH og til 2 anti-Xa U/ml for LMWH

Kvalitetskontrol

På hver strimmel, igennem de samme kanaler, som blodet passerer

Holdbarhed

21 måneder fra produktionsdato (+ 2 °C til + 30 °C)

CoaguChek® XS

CoaguChek® XS Plus og Pro:

Træning i CoaguChek® XS Plus og Pro udføres af det lokale Roche-team, når apparaterne leveres, på grund af den omfattende datastyring og de mange konfigurationsmuligheder, som disse apparater tilbyder.

CoaguChek® XS håndteringsvideoer [CoaguChekmedia]

CoaguChek® XS - træning for dine patienter:

 • Afhængig af, hvor du bor, er der forskellige træningsmuligheder for dig og dine patienter.
 • Træningscentre – i nogle områder er der indrettet træningscentre, hvor dine patienter kan få personlig træning. Vælg adresser for at se adresser på disse centre.
 • CoaguChek® XS håndteringsvideo - en håndteringsvideo er tilgængelig, som leder dem igennem opsætning og måling med CoaguChek® XS på patientsiden under www.coaguchek.com
Åbn alle | Luk alle
Hvor tit skal man måle?

Mindst to gange om måneden, men helst én gang om ugen. Det er påvist, at dette øger tiden i det terapeutiske interval, fordi patienterne kan reagere hurtigere på variationer i INR, som skyldes motion eller kost. Det øger også patientens compliance og engagement.

Hvad er tid i terapeutisk interval (TTI)?

Den tid i procent, hvor patientens INR-værdier ligger inden for den øvre og nedre målværdi, som er fastsat af dig.

Skal CoaguChek® XS systemerne kalibreres?

Kalibrering udføres automatisk ved at indsætte kodechippen fra beholderen med strimler.  

Hvad skal jeg gøre, hvis svarene ikke svarer til hospitalslaboratoriets?

 På grund af de forskellige målestandarder, som laboratorierne anvender, skal man forvente små variationer. Hvis variationen er af terapeutisk betydning, skal man kontakt den lokale Roche supportorganisation.

Hvorfor kan jeg ikke udføre en flydende kvalitetskontrol?

Apparatet har en indbygget intern kvalitetskontrol, så måling af flydende kontroller ikke er nødvendig.

Hvorfor er strimlerne ikke forseglet enkeltvis som ved CoaguChek® S?

 Enkeltforsegling af strimler gøres for at beskytte kemien mod fugt og lys og for at have en holdbarhed, der er så langt som muligt. Desuden er enkeltforsegling mere besværlig for patienterne.

Er der interferenser ved måling med CoaguChek®-systemer?

 Polyglobuli: Hæmatokrit uden for standardområdet (25 - 55 %) Lupus antikoagulans: INR unormalt høj

Tilstedeværelsen af anti-fosfolipid-antistoffer (APA) som f.eks. lupus antistoffer (LA) kan føre til forlængede koagulationstider, dvs. forhøjede INR-værdier. En sammenligning med en APA-insensitiv laboratoriemetode anbefales, hvis man er bekendt med eller har mistanke om tilstedeværelsen af anti-fosfolipid-antistoffer.

Skal brugeren køre testen umiddelbart efter, at strimlen er taget ud af beholderen?

 Holdbarheden af strimlen, efter at den er taget ud af beholderen, er højst 10 minutter. Hvis strimlen har været for længe ude af beholderen, især i situationer med høj luftfugtighed eller høje temperaturer, vil det blive detekteret af det indbyggede integritetssystem, hvilket vil resultere i en fejlmeddelelse. Der vises ingen INR, hvis den integrerede kvalitetskontrol i CoaguChek® XS systemet detekterer, at strimlerne er defekte.

Hvad sker der, hvis brugeren ikke skifter kodechippen?

 Hvis der er en forkert kodechip i apparatet, kan PT/INR-værdien være forkert. På grund af lotvariationer kan fejlen være signifikant og betyde, at der tages en forkert terapeutisk beslutning med en uønsket indvirkning på helbredet til følge.

Hvordan adskiller CoaguChek® XS-apparatet sig fra CoaguChek® S systemet?

B De største forskelle er:

 • amperometrisk (elektrokemisk) detektion i stedet for dansende partikel
 • størrelse og vægt
 • autotænding
 • prøvepåføringsområde uden for apparatet
 • infrarødt interface
 • muligheden for professionelle udgaver: CoaguChek® XS Plus og Pro

 

Hvordan adskiller CoaguChek® XS PT-testen sig fra CoaguChek® S PT-testen?

Der er indbygget et kemikalie kaldet resazurin i målekanalen. Resazurin er følsom over for omgivende faktorer som lys, fugtighed og temperatur, som fører til en reaktion, hvor resazurin omdannes til resorufin. Koncentrationen af resorufin måles elektrokemisk, og resultatet er et direkte mål for ændringer i strimlen. Ud over den nævnte teknologi er forskellene:

 

 • mulighed for påføring fra oven og fra siden
 • opbevaring af strimler ved stuetemperatur
 • udvidet % Quick måleområde
 • den lave ISI-værdi på 1,0
 • heparin-insensitivitet ved terapeutiske niveauer
 • det indbyggede enkeltkanals kontrolsystem (OS2C) = integritetstjek af hver strimmel i den samme kanal, som blodet passerer, hvilket gør det unødvendigt at køre flydende kontroller.

 

Hvordan virker den indbyggede enkeltkanals strimmelkontrol (OS2C)?

 Der er indbygget et kemikalie kaldet resazurin i målekanalen. Resazurin er følsom over for omgivende faktorer som lys, fugtighed og temperatur, som fører til en reaktion, hvor resazurin omdannes til resorufin. Koncentrationen af resorufin måles elektrokemisk, og resultatet er et direkte mål for ændringer i strimlen.  

Hvordan virker detektionen af underdosering?

 Fyldningen af kapillæret detekteres af en strøm mellem de to elektroder på teststrimlen. Hvis kapillæret ikke er helt fyldt, vises en fejlmeddelelse (fejl nr. 5) på displayet.

Er det muligt at påføre mere blod, hvis det første forsøg på at få tilstrækkeligt blod ikke lykkedes?

 Ja, det er muligt at påføre mere blod inden for 15 sekunder. Dog er påføring af mere blod i princippet kritisk, da koagulationsprocessen starter omgående. Det bør derfor så vidt muligt undgås.

Hvad sker der, hvis patienten påfører blod, før teststrimmelsymbolet og den blinkende bloddråbe vises på skærmen?

En fejlmeddelelse (fejl nr. 4) vises på skærmen.

Er CoaguChek XS® egnet til professionel brug?

 I princippet: Ja

Men CoaguChek® XS Plus eller Pro systemerne er meget bedre egnet til professionel brug på grund af de datastyringsmuligheder for sundhedspersonalet, som systemerne har:

 

 • positiv identifikation af strimmellot
 • mulighed for at indtaste patient- og bruger-id, hvilket letter journalføringen
 • berøringsskærm
 • en søgefunktion til patientdata i hukommelsen

CoaguChek® XS Plus eller Pro systemerne er det ideelle valg for dig, hvis præcision og enkelhed skal kombineres med datastyring.

 

 

Kan brugeren slette lagrede resultater?

Brugeren kan slette hele hukommelsen. Man kan imidlertid ikke slette enkeltresultater.