• Træning og support, når du har brug for det

Træning og support

Coaguchek Xs PlusCoaguChek®-systemerne:

Træning i CoaguChek® udføres af det lokale Roche-team, når apparaterne leveres. Dette gøres, for at brugerne får mest mulig udbytte af den omfattende datastyring og de mange konfigurationsmuligheder, som disse apparater tilbyder.

CoaguChek® håndteringsvideoer

Du kan finde håndteringsvideoer til flere af CoaguChek®-apparaterne på Roches YouTube-kanal. Du finder kanalen her.

CoaguChek® - træning for dine patienter:

Afhængig af, hvor du bor, er der forskellige træningsmuligheder for dig og dine patienter.

  • Træningscentre – i nogle områder er der indrettet træningscentre, hvor dine patienter kan få personlig træning. Vælg adresser for at se adresserne på disse centre.
  • CoaguChek® håndteringsvideoer - tilgængelige på Youtube-kanalen, der henvises til ovenover.