Om blodfortyndende medicin

Din læge har ordineret en type medicin til dig kaldet et oralt blodfortyndende middel, f.eks. warfarin, også kendt som Marevan, Waran og OrionWarfarin. Disse lægemidler anvendes til at forhindre dannelsen af blodpropper.

Disse lægemidler, som samlet kaldes vitamin K-antagonister, har været anvendt i over 60 år. Lægerne kender deres virkning og sikkerhedsprofil til bunds. Selv om der kommer nye lægemidler på markedet, viser mange videnskabelige studier og kliniske erfaringer, at vitamin K-antagonister er meget effektive til at reducere risikoen for slagtilfælde, og at de har få bivirkninger.

Det er vigtigt, at du holder dit blods størkningstid inden for det område, der er fastsat af din læge. Du skal måske tage dit blodfortyndende middel i nogle få uger, måneder eller måske resten af dit liv. Men lige meget hvor længe, skal dit niveau måles regelmæssigt, og det er her, selvtest af INR er en stor fordel.

Men husk - du er langt fra alene. Over 6 millioner mennesker verden over er i langtidsbehandling med oral blodfortyndende medicin.